}
Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir Tarım

Tarımdaki en sürdürülebilir yaklaşım, sonunda en karlı yaklaşım haline geldi. Akıllı sulama, dünyanın her yerindeki çiftçilere daha az kaynakla daha fazla ürün elde etme gücü ve imkanı sağlıyor. Ayrıca gıdadan suya, enerjiden araziye, değerli global kaynaklardan tasarruf sağlıyor.

Akıllı sulamanın üç büyük etkisi

Üç kritik zorlukla karşı karşıyayız. Bunların her biri yaşadığımız gezegenin geleceği açısından hayati önem taşır – akıllı sulama işte bu yüzden var oldu. Akıllı sulama, üreticilerin daha az kaynak kullanımıyla daha kaliteli ve daha yüksek verim alabilmesi için söz konusu bu zorlukların hepsiyle mücadele eder.

Su kıtlığı ve kirliliği

Su kıtlığı ve kirliliği

Dünya’nın her kıtasında  güvenli ve güvenilir su rezervlerine ulaşmak için büyük çaba sarfedilirken, Tarım ve açık hava peyzaj sulaması birlikte dünyanın tatlı su kaynaklarının %70’ini tüketiyor. (FAO- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 

 

Giderek artan gıda talebi

Giderek artan gıda talebi

Dünya nüfusunun 2050 yılında dokuz milyarı aşması bekleniyor ancak, yeryüzündeki mevcut su kaynakları ve araziler bu ihityacı karşılamak için yeterli değil. Bu artan nüfusu beslemek için ise iki kat daha fazla su ve araziye gereksinim duyulacak.

Tarıma elverişli arazi ihtiyacı

Tarıma elverişli arazi ihtiyacı

Dünya, daha fazla orman tahribatını kaldıramayacağından elimizdeki mevcut arazilerde daha fazla gıda üretirken, bu arazileri mümkün olduğu kadar verimli tutmalıyız. 

Tarım ekonomisini değiştiren yaklaşım

Akıllı ve hassas sulama,  üreticilerin daha az kaynak kullanarak daha kaliteli ve daha yüksek verim elde etmesine olanak sağlayan bir tarım yaklaşımıdır. Su ve gübre kullanım verimliliğini artırır.

Mahsul, iklim, toprak veya bölge gözetmeksizin kadın erkek tüm üreticiler daha az kaynakla daha fazla gıda üretebilir, tarımcılık yaparak yoksulluktan kurtulabilir, daha yüksek kar ile daha sağlıklı, daha refah bir şekilde yaşayabilirler.

Bu yüzden,  amacımız çok açıktır - dünyanın her yerindeki üreticiler için akıllı sulamayı en erişilebilir ve etkin bir çözüm haline getirmek.

Sürdürülebilir tarım

“Eskiden işimizin sulama, taahhütümüzün ise sürdürülebilirlik olduğunu söylerdik. Bugün artık,  işimiz sürdürülebilirliktir.”

Naty Barak, Netafim Sürdürülebilirlik Grup Başkanı

Sürdürülebilirlik amaçlı iş ortaklarımız

Tarımı daha karlı ve sürdürülebilir hale getirmek için dünya çapındaki birçok üretici, şirket, devlet ve yardım kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. 

Sürdürülebilir gelişim hedeflerimiz

Sürdürülebilirlik eylem planımız Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma 2030 yılı Gündemi’ne uygun olup, toplam 169 amaçla desteklenen 17 global Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden oluşmaktadır. Şu anda, bu 17 hedefin dokuzuna odaklanarak en büyük global etkiyi yaratmış bulunuyoruz:

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Şeffaflığı sonuna kadar destekliyoruz. Bu nedenle her tür bilgiyi ve deneyimi açıkça ve birden fazla kanal üzerinden paylaşıyoruz.

Ayrıca, ortaklarımız ve iş ilişkisinde olduğumuz partnerler arasında da şeffaflığa değer veriyoruz. Açıklık ve dürüstlük gibi niteliklerimiz güven oluşturmamıza yardımcı olarak daha verimli işbirliklerine imkan sağlar. Bu da, ortaklarımızın ve iş ilişkisinde olduğumuz partnerlerimizin daha başarılı olmasını ve daha çok kar elde etmesini sağlar. Aynı durum tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve birlikte iş yaptığımız devlet kurumları için de geçerlidir.

Kendi çalışanlarımıza gelince, onları da mümkün olduğunca şeffaflığa teşvik eder ve destekleriz. Saygı ve eşitliği güvence altına alırken, yetenekli insan kaynağını bulduğumuz her yerde kendimize çekmeye, geliştirmeye  elde tutmaya çaba gösteririz. Ve tabi ki sağlık, güvenlik ve insan haklarını tüm şirket genelinde sağlarız.

Kurumsal sosyal sürdürülebilirliğin en iyisini sağladığımızdan emin olmak için ayrıca Küresel Raporlama Girişimi (GRI) prensiplerini takip ederiz.  Netafim, 2011 yılından bu yana her iki yılda bir GRI raporu yayınlamıştır. Bu konudaki ilerleme bildirimimizi, her yıl Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne  sunuyoruz. Yakın dönemdeki performansımız hakkında fikir sahibi olmak için konuyla ilgili raporlarımıza göz atabilirsiniz.

2015 yılı özet raporunu indirmek için tıklayın

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 2016 İlerleme Bildirimini indirmek için tıklayın

Raporu okumak için tıklayın

Çevresel sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel sürdürülebilirliğe iki önemli açıdan bağlıyız. Öncelikle, akıllı sulamayı üreticiliğin en etkin yolu haline getirerek çiftçinin daha sürdürülebilir ve daha karlı ürün yetiştirmesine olanak sağlıyoruz.

İkinci olarak da, kendi faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir bir şekilde yürütmeye olan taahhütümüzü koruyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler CEO Su Direktifine imza veren taraflardan ve yukarıda ifade edilen sürdürülebilir gelişim hedeflerinin takipçilerinden biriyiz.

Çevre politikamız

Çevre politikamız tedarik sürecimizle başlar. Ürün tasarımlarında daima çevre dostu bir yaklaşımı benimser, tüm üretim ve tedarik zinciri faaliyetlerimizde minimum düzeyde kaynak sarf ederiz, kaynakları geri dönüştürüp yeniden kullanırız ve atıklarımızı sorumlu bir şekilde yönetiriz.

Bunu başarabilmek için, tedarik sürecinin her aşamasındaki tüm çevresel etkileri dokümante ederek ele alırken, faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki tüm çevre mevzuatlarına uygun hareket ederiz.

Ayrıca, tüm üretim tesislerimizde, çevre politikamıza daima uygun hareket etmemizi sağlayacak Çevre Sorumlularımız bulunur. İlaveten, her seviyedeki çalışanımıza, çevre politikamız konusunda bilgi sahibi olmaları ve politika doğrultusunda aktif olarak çalışmaları için eğitimler veririz. Bunun yanında, çevre performansımızın izlenmesi, kontrolü ve optimizasyonuna yardımcı olacak amaçlar, hedefler ve zaman planları belirleriz.

Çevre konusundaki temel uygulamalarımız arasında şunlar yer alır : 

  • Ana fabrikalarda ISO 14001 Standardına uyum ve bu kapsamda düzenli denetim ve doğrulama çalışmaları,
  • Tüm Netafim ürünleri üzerinde, bunların üretim ve kullanım süreçlerindeki su, kimyasal madde ve enerji tüketiminin sonuçlarına odaklı Çevresel Etki Değerlendirmeleri,
  • Koruma ve rehabilitasyondan atık yönetimi ve kirliliği önlemeye kadar, üretim faaliyetlerimizin çevresel etkileri üzerine Çevresel Risk Değerlendirmeleri.

Sosyal Sorumluluk

Negev Çölü’nde öngörülemeyen bir iklim ve dengesiz pazar koşullarıyla mücadele eden bir grup çiftçi olarak işe başladık. Akıllı sulama, güçlü toplumlardaki olağanüstü potansiyelin farkına varmamızı sağladı.

Paydaşlarla ortaklık imkanını aktif olarak araştırırken,  güçlü çevre yönetimine yönelik genel politikamızı paylaşabilir ve teşvik edebiliriz. Ayrıca, kurduğumuz Netafim Akademi aracılığıyla artık mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşabiliyor, onların daha verimli ve üretken bir gıda üreticisi olmaları için yardım ediyoruz.

En acımasız koşullarda ve en zorlu bölgelerde dahi, her büyüklükteki toplumun refaha ulaşıp gelişebilmesi için çaba sarf ediyoruz.

Sürdürülebilir tarım
Kadınları Güçlendirme

Kadınları Güçlendirme

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en etkin yolunun kadınların gücünü arttırmak olduğu önceden bilinir. Kadınlar global tarım iş gücünün neredeyse yarısını temsil etse de yine de, gıda üretimine katkıları erkeklerin katkısının çok altındadır.

Fakat bu değişmeli ;

Kadın üreticiler arasında yeni teknolojilerin uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek için elimizden geldiğince bilgi paylaşımında bulunuyor ve onlara akıllı sulamanın gücünü sunarak hem aile geliri hem de kendi yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyoruz.

Su kullanım verimliliği

Su kıtlığı, dünya genelindeki çiftçilerin karşılaştığı en büyük zorluk olmuştur. Kuraklık ve drenajdan su kaynaklarına erişim eksikliğine kadar. Akıllı sulama, bu sorunu, su kullanım şeklinizi değiştirerek çözer – şimdiye kadar hiç görmediğiniz düzeyde yüksek verimi daha az kaynakla elde etmenizi sağlar. 

Sürdürülebilir tarım

Çiftçiler tarafından, çiftçiler için inovasyon

Çiftçilik, önümüzdeki 50 yılda, geçtiğimiz 50 yıl gibi olmayacak. Bugüne kadar bize hizmet veren tarım sisteminin artık değişmesi gerekiyor. Yetiştiriciler ise daha fazla kontrole sahip olmalı. Bizler, sektöre inovasyon getirmeye kendimizi adamış ve müşterilerimizle birlikte evrimleşen yenilikçi çiftçileriz.

Hakkımızda