}

Kullanım Şartları ve Koşulları

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ.

Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. kullanım şartları ve koşullarına bölümüne hoş geldiniz. Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. , bu web sitesini ("Web Sitesi") üyeler ("Üyeler") olarak Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 'ye kayıt olan katılımcılar dahil olmak üzere ziyaretçilerine yönelik bir hizmet (bu hizmetler burada "Hizmetler" şekilde anılacaktır) olarak, Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından zaman zaman yayınlanabilecek yönergelere ilaveten bu Şartlara (aşağıda tanımlanmıştır) ve tüm değişikliklerine tabi olarak işletmektedir. Bu web sitesine Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 'in veya bağlı şirketlerinin sahip olduğu, işlettiği veya sürdürdüğü diğer web sitelerine girmekle ve/veya kullanmakla, kullanıcı olarak siz aşağıdaki kullanım şartları ve koşullarına ("Şartlar") uymayı ve onlara tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. bu şartları istediği zaman ve size bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Şartlarda yapılan söz konusu tüm değişiklikler http://www.netafim.com.tr Web Sitesinde görülecektir. Şartlarda değişiklikler yapılmasını takiben bu Web Sitesi’ne girmekle ve/veya siteyi kullanmakla, Şartlardaki bu değişikliklere tabi olmayı kabul edersiniz. Siteyi kullanımınız ve buradaki Hizmetlerden yararlanmanız neticesinde toplanan bilgilerin kullanımı ve ibra edilmesiyle ile ilgili mevcut gizlilik politikamıza buradan ulaşılabilir.

 

TELİF HAKKI VE GENEL ŞARTLAR

Bu yayında açıklanan işlemler, işler ve özellikler Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. veya Netafim Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’ nin  bağlı kuruluşları ve iştiraklerine aittir veya onlar tarafından işletilmektedir. Bu kuruluşlardan bahsederken "Netafim", "şirket", "biz", "bizim" ve "onun" ifadeleri yalnızca kolaylık için kullanılmış olup, mülkiyet, işletim veya kurumsal/yasal ilişkileri tam olarak açıklama amacı taşımamaktadır.

Netafim ile sizin aranızda, Netafim, geçerli tüm patentler, ticari markalar, telif hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinin tüm içeriğinin (seçimler, koleksiyonlar, derlemeler ve düzenlemeler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Web Sitesine ilişkin diğer fikri mülkiyet haklarının tek sahibidir. Netafim'in açık yazılı izni olmaksızın ya da burada açıklanmadıkça, Web Sitesinde yer alan hiçbir ifade ima veya başka bir yolla söz konusu içeriğe ilişkin herhangi bir lisans veya hak verilmesi şeklinde yorumlanamaz.

 

 

Aşağıdaki koşul ve şartlar doğrultusunda Web Sitesine erişim sağlayabilir ve Site içerisinde gezinebilirsiniz:

  1. Bu web sitesinin içeriği sadece ticari olmayan, bilgilendirici amaçlarla kullanılabilir. Web Sitesi, potansiyel müşterilere, iş ortaklarına, yatırımcılara ve çalışanlara Netafim ve bağlı şirketleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Netafim hakkındaki bu bilgiler arasında ürün ve hizmet tanımları, finansal performans ve potansiyel istihdam fırsatları gibi bilgiler içerebilir fakat bunlarla da sınırlı değildir. Bu yayın yatırım veya tarımsal tavsiye sağlama amacı taşımamaktadır.
     
  2. Bu web sitesinde yer alan sayfaları, kopyalanan ekranlarda görünen işaretler, logolar, telif hakkı uyarıları ya da diğer metinler veya sembollerin söz konusu ekranların basılan veya depolanan görüntülerinde kalması ve bunlardan çıkarılmaması koşuluyla yalnızca kişisel, ticari olmayan, kar amacı taşımayan, eğitim amaçlı kullanım veya kayıtlar için kendi kişisel kullanımınız amacıyla indirebilir, yazdırabilir ve geçici olarak depolayabilirsiniz. Netafim’in yazılı ön izni olmadan bu web sitesinde yer alan herhangi bir sayfayı, grafiği, resmi, işareti, logoyu, telif hakkı uyarısını ve diğer herhangi bir metni başka bir şekilde çoğaltamaz, yeniden kullanamaz, değiştiremez, yeniden iletemez, yayınlayamaz, yeniden paylaşamaz ya da başka bir şekilde yayamaz veya kalıcı olarak depolayamazsınız.

 

  1. Netafim, kendisinden özellikle talep edilmedikçe, Web Sitesi veya herhangi bir hizmeti  aracılığıyla, e-posta ile veya diğer herhangi bir şekilde sizden gizli, sır veya özel bilgiler ya da diğer materyaller rica etmez ya da almak istemez. Netafim'e bilgi veya diğer materyaller sunmakla veya göndermekle, bilginin size ait olduğunu ve diğer hiçbir tarafın materyallere ilişkin hakları bulunmadığını beyan ve taahhüt edersiniz. Netafim'e bir bilgi veya diğer materyalleri sunmak veya göndermekle, Netafim'e söz konusu materyalleri (tamamen veya kısmen) dünya genelinde kullanmaya, çoğaltmaya, değiştirmeye, uyarlamaya, yayınlamaya, çevirmeye, türev eserlerini yaratmaya, dağıtmaya, icra etmeye ve sergilemeye ve/veya halihazırda bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir biçimde, mecrada veya teknolojide başka eserlere dahil etmeye ilişkin telifsiz, royaltiye tabi olmayan, kısıtlamasız, dünya genelinde, daimi, geri alınmaz, münhasır olmayan ve tamamen alt lisanslanabilir hak ve lisans verirsiniz. Paylaşılan materyallerdeki "manevi haklar"dan feragat edilmiş olduğunu da taahhüt ve garanti edersiniz. Bu Web Sitesini kullanmakla, Web Sitesine veya Web Sitesi aracılığıyla iletilen ileti ve/veya bilgilerin gizli veya özel muamelesi gösterilmeyeceğini kabul ve teyit edersiniz. Netafim'i ve yöneticileri, memurları, çalışanları, acenteleri ve bağlı şirketlerini Web Sitesini kullanımınızdan ya da Web Sitesi aracılığıyla mesaj, bilgi, yazılım veya diğer materyallerin yerleştirilmesi veya iletilmesinden herhangi bir şekilde doğan makul avukat ücretleri dahil olmak üzere her türlü talep, sorumluluk, masraf ve gidere karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. 
  2. Web Sitesinde atıfta bulunulan hizmet ve ürünler veya tedarik edilen yazılımlar Netafim tarafından açık veya zımni herhangi bir türden garanti olmaksızın "olduğu gibi" veya "mevcut olduğu gibi" sağlanır. Yukarıdaki ifadeleri sınırlamaksızın, Netafim, (i) web sitesinin ulaşılabilirliği, doğruluğu, uygunluğu, güvenilirliği, zamanlılığı veya kullanışlılığı ile ilgili garantiler ve (ii) mülkiyet garantisi, ihlal etmeme garantisi, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri ya da bir alışveriş süreci, kullanım veya ticari uygulamadan doğan garantiler dahil fakat onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü garantiyi özellikle reddeder. Sorumluluk reddi, sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal, hakaret veya diğer dava sebebinden dolayı (i) içerikteki herhangi bir hata, eksiklik, silinti veya kusur veya (ii) ifa etmeme, hata, ihmal, eksiklik, kesinti, silinti, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, kaydın çalınması veya tahribi, kayda yetkisiz erişim ve kaydın yetkisiz değişikliği veya kullanımı sonucunda ortaya çıkan zararlar ve yaralanmalar için geçerlidir. Netafim, (i) web sitesinin herhangi bir bölümünün virüs, solucan, truva atları ya da kirletici veya tahrip edici özellikler gösteren diğer unsurların enfeksiyonundan arınmış olduğunu veya (ii) web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olmayacağını taahhüt veya garanti etmez.
  3. Netafim, hiçbir koşulda ihmal dahil fakat sınırlı olmamak üzere, (i) Netafim veya Netafim'in yetkili temsilcisi ilgili zararların olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, bu Web Sitesindeki veya diğer herhangi bir Netafim web sitesindeki materyallerin mevcudiyeti, kullanımı, onlara güvenilmesi veya kullanılamamasından herhangi bir şekilde doğan doğrudan, dolaylı, özel, cezai, arızi, örnek, sonuca bağlı zararlar (iş kesintisi, iş karları kaybı, program kaybı veya bilgi kaybından kaynaklanan dahil fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) ve diğer her türlü zarardan veya (ii) Web Sitesindeki hatalara, eksikliklere veya diğer yanlışlıklara ya da Web Sitesinin tahripkar özelliklerine atfedilebilir herhangi bir talep için herhangi bir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Hiçbir durumda Web Sitesinin kullanımından doğan herhangi bir talep veya dava (sözleşme, haksız fiil veya başka bir nedenle) için Netafim'in burada size karşı toplam sorumluluğu, varsa siteye erişmek için ödemiş olduğunuz tutarı aşmayacaktır. Bazı ülke veya kaza (yargı) bölgelerinde sonuca bağlı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediği için, söz konusu ülke veya kaza (yargı) bölgelerinde Netafim'in sorumluluğu kanunun izin verdiği azami ölçüde sınırlandırılacaktır.
     

 

 

  1. Netafim, Web Sitesinde doğru ve güncel bilgilere yer vermek için makul çaba gösterse de, Netafim, bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz. Netafim, içerikteki yazım hataları,  diğer hatalar veya eksiklikler için hiçbir bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

Link verilen siteler Netafim'in kontrolünde değildir ve Netafim, link verilen herhangi bir sitenin veya link verilen bir sitede yer alan herhangi bir linkin içeriklerinden sorumlu değildir. Netafim, size linkleri yalnızca bir kolaylık olarak sunar ve linklerin dahil edilmesi Netafim'in ilgili web sitesini onayladığı anlamına gelmemektedir.

Netafim's general terms and conditions of purchase