Kullanım Koşul ve Şartları

 BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KOŞUL VE ŞARTLARI LÜTFEN OKUYUN.

 

Netafim kullanım koşul ve şartlarına hoşgeldiniz. Netafim, bu web sitesini (“Web Sitesi”), bu Koşullar (aşağıda açıklanacaktır) ve bunlar üzerinde yapılacak tüm değişiklikler ile Netafim'in muhtelif zamanlarda yayımlayabileceği yönergelere tabi olarak Netafim'e üye olan katılımcılar ("Üyeler") dahil olmak üzere ziyaretçilerine yönelik olarak işletmektedir. Kullanıcı, bu web sitesi ve Netafim'in sahibi olduğu, işlettiği veya sürdürdüğü diğer web sitelerine giriş yapmakla ve/veya kullanmakla, aşağıdaki kullanım koşul ve şartlarının ("Koşullar") bağlayıcılığını ve bunlara uygun hareket etmeyi kabul etmiş sayılır. Netafim, bunlar üzerinde herhangi bir zamanda ve size bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Koşullar üzerinde yapılacak bu tür değişiklikler http://www.netafim.com.tr Web Sitesinde yayımlanacaktır. Koşullar üzerinde yapılacak değişiklikler sonrasında Web Sitesine giriş yapmakla ve/veya Web Sitesini kullanmakla, Koşullar üzerinde yapılmış değişikliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız. Siteyi kullanımınız ve buradaki Hizmetlerden yararlanmanız sonucunda toplanan bilgilerin kullanımı ve açıklanması ile ilgili mevcut gizlilik politikamız da burada yer almaktadır.

Netafim hiçbir halde internet üzerinden vermiş olduğu bilgi ve beyanları ile bağlı olmadığı için 3.kişiler işbu beyan ve bilgiler sebebi ile hak sahibi olduklarını iddia edemezler.

 

TELİF HAKLARI VE GENEL KOŞULLAR

 

Bu yayında belirtilen faaliyetler, işler ve varlıklar Netafim Ltd. Limited, Netafim Sulama Sistemleri San. Ve Tic. LTD. Şti. veya Netafim Ltd. Limited'in çeşitli bağlı kuruluşları ya da iştiraklerinin mülkiyetinde ya da bunlar tarafından işletilmektedir. "Netafim", "şirket," "biz," "bizim ve "onun" ifadeleri, bu kurumlara atıfla kullanıldığında sadece kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmış olup, mülkiyet, işletim veya kurumsal/yasal ilişkileri tam olarak açıklama amacı taşımamaktadır.

Netafim’in bayileri hiçbir halde Netafim’in temsilcisi olmadığından işbu siteyi kullanan bayiler de Netafim’in temsilcisi gibi hareket edemezler.

Netafim ile sizin aranızdaki ilişki açısından, Netafim, ilgili tüm patentler, ticari markalar, telif hakları (seçimler, koleksiyonlar, derlemeler ve düzenlemeler dahil) ve bunlara ilişkin diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesindeki tüm içeriğin tek sahibidir. Web Sitesi içeriğinin telif hakları Netafim'e aittir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, İnternet Kanunu ve ilgili tüm mevzuat gereği Netafim’e ait telif hakları korunmakta olup,yasalara aykırı kullanımlar,telif haklarının ihlali halinde ilgililer hukuki ve cezai sorumluluk altındadır.

Web Sitesine aşağıdaki koşul ve şartlar çerçevesinde erişim sağlayabilir ve Site içerisinde gezinebilirsiniz:

 

Bu Web Sitesinin içeriğinden sadece bilgi amaçlı ve ticari olmayan amaçlarla yararlanılabilir. Bu Web Sitesi, potansiyel müşteriler, iş ortakları, yatırımcılar ve çalışanlara Netafim ve bağlı kuruluşları ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Netafim hakkındaki bu bilgiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün ve hizmet tanımları, finansal performans ve potansiyel istihdam fırsatları gibi bilgiler yer alabilir. Bu yayın, yatırım tavsiyesi veya tarımsal tavsiye sağlama amacı gütmemektedir.

İşbu yayınlar hiçbir şekilde sözleşme ve yasaların ötesinde Netafim’i sorumluluk altında tutamaz.

 Bu Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, bu Web Sitesi veya herhangi bir kısmı herhangi bir amaçla indirilemez veya kaydedilemez. Öte yandan, bu Koşullarda belirtilen telif hakkı bildirimi ve ticari marka kullanım/bağlantı sınırlamalarına tabi olmak kaydıyla, Web Sitesinin parçası olan münferit ekranların, tamamen kişisel, ticari olmayan veya kar amacı gütmeyen, eğitim amaçlı kullanım veya kayıtlarınız için çıktısını almanız serbesttir. Bu gibi durumlarda, kopyalanan ekranlarda bulunan işaretler, logolar, telif hakkı bildirimleri veya diğer tür açıklama yazıları, kaydedilen ya da çıktısı alınan bu ekranlardan kaldırılmamalı, yerinde bırakılmalıdır.

 

Burada belirtilen durumlar hariç olmak üzere, bu Web Sitesi içeriğinin hiçbir kısmı Netafim'in açık izni olmaksızın dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yeniden kullanılamaz, yeniden yayınlanamaz veya başka şekillerde kullanılamaz.

 

Netafim, kendisinden özellikle talep edilmediği sürece, sizden gizli bilgi, sır veya kişiye özel nitelikte herhangi bir bilgiyi Web Sitesi üzerinden, hizmetlerinden herhangi biri yoluyla, e-posta üzerinden ya da başka herhangi bir şekilde talep etmemekte veya bu niyetle hareket etmemektedir. Netafim'e bilgi veya diğer malzemeleri yüklemek veya göndermekle, bu bilgilerin size ait olduğunu ve bu malzemeler üzerinde üçüncü tarafların herhangi bir hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Netafim'e bilgi veya diğer malzemeleri yüklemek veya göndermekle, söz konusu malzemenin (tamamen ve/veya kısmen) kullanımı, çoğaltımı, değiştirilmesi, uyarlanması, yayınlanması, tercüme edilmesi, dağıtımı, icrası, gösterimi ve bunlardan türev işler çıkarılmasına ve/veya bunların günümüzde bilinen ya da gelecekte geliştirilecek herhangi bir biçim, ortam veya teknoloji kapsamındaki diğer işlere dahil edilmesine yönelik olarak Netafim'e lisanssız, sınırsız, dünya çapında geçerli, süresiz, gayrikabili rücu, münhasır olmayan ve tamamen alt lisanslanabilir bir hak ve lisans vermiş sayılırsınız. Ayrıca, yüklenen malzemelerdeki her tür "manevi haktan" da feragat etmeyi taahhüt etmiş sayılırsınız. Ayrıca, bu Web Sitesini kullanmakla, tarafınızdan Web Sitesine ya da Web Sitesi üzerinden aktarılan her tür iletişim ve/veya bilginin gizli ya da özel bilgi olarak işlenmeyeceğini de kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. Web Sitesini kullanımınız veya Web Sitesine veya Web Sitesi üzerinden her tür mesaj, içerik, bilgi, yazılım ya da diğer malzeme aktarımınız nedeniyle ortaya çıkabilecek her tür tazminat talebi, yükümlülük, maliyet ve masraflara (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı Netafim ve direktörleri, yetkilileri, çalışanları, temsilcileri ve bağlı kuruluşlarını savunmayı, tazmin etmeyi ve bunlardan zarar görmelerini önlemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

 

Netafim tarafından Web Sitesinde hizmet ve ürünlere veya sağlanan yazılımlara yapılan atıflar “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu kadar” olup, açık ya da zımni herhangi bir garanti içermemektedir. Netafim, yukarıdakileri sınırlandırmamak kaydıyla, (i) Web Sitesi içeriğinin bulunabilirliği, doğruluğu, uygunluğu, güvenilirliği, güncelliği veya kullanışlılığına ilişkin her tür garanti; ve (ii) ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluğa yönelik tüm garantiler veya bir iş anlaşması, kullanım ya da ticaret uygulamasından kaynaklanan tüm garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür garantiden özellikle feragat eder. Bu yükümlülükten feragat, sözleşme ihlali, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ihmal, hakaret veya bir diğer hukuki nedene dayalı olsun ya da olmasın, (i) içerikteki herhangi bir hata, ihmal, silme veya eksiklikten, veya (ii) her tür ifa etmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, eksiklik, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, kayıtların çalınması veya yok olması, kayıtlara izinsiz erişim, kayıtların tahrifi ya da kullanımından kaynaklanan her tür zarar ya da yaralanmalar için geçerli olacaktır. Netafim, (i) Web Sitesinin virüs, solucan, Truva atı veya bulaşıcı ya da zarar verici nitelikte diğer oluşumlar içermediğine; veya (ii) Web Sitesine erişimin kesintisiz ya da hatasız olmayacağına yönelik herhangi bir garanti ya da taahhütte bulunmamaktadır.

İşbu internet sitesinin 3.kişilerin eline geçmesi ya da hatalı bilgiler içermesi sebebiyle Netafim sorumlu tutulamayacaktır.

 Netafim, kasıt, ağır  ve hafif ihmal dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, (i) bu Web Sitesi ya da herhangi bir diğer Netafim web sitesindeki malzemelerin mevcudiyeti, kullanımı, bunlara güvenme ya da bunları kullanamamaktan kaynaklanabilecek her tür doğrudan, özel, cezai, tesadüfi, manevi, dolaylı (iş kesintisi, kar kaybı, program kaybı veya bilgi kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya her tür diğer zarardan, Netafim veya yetkili Netafim temsilcisi bu zararların muhtemel olduğundan haberdar edilmiş olsa dahi; veya (ii) Web Sitesinin hataları, eksiklikleri veya diğer yanlışlıkları ile ilişkili her tür tazminat talebinden hiçbir koşul ve şart altında sorumlu olmayacaktır. İşbu beyanlara rağmen herhangi bir dava sırasında Netafim’in Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir tazminat talebi veya davada size karşı toplam yükümlülüğü’nden (ister sözleşmeden, ister haksız fiilden ya da başka şekilde) sorumlu tutulması halinde;işbu sorumluluk bu siteye erişim için ödediğiniz ya da satın alınan mal tutarından fazla olmayacaktır. Kimi ülkeler veya yargı bölgelerinde dolaylı veya tesadüfi zararlara yönelik sorumluluk sınırlamasına izin verilmediğinden, bu gibi ülke ya da yargı bölgelerinde bulunulması halinde ise Netafim’in sorumluluğu yasaların izin verdiği maksimum düzeyde sınırlı olacaktır.

 

Netafim, Web Sitesinde doğru ve güncel bilgiler bulundurma konusunda makul tüm çabayı sarf etse de, bu bilgilerin doğruluğuna yönelik herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Netafim, içerikteki yazım hataları veya diğer hata ya da eksikliklere yönelik herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Web Sitesini kullanmanız, bu Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Bağlantı verilmiş siteler Netafim'in kontrolünde olmayıp, Netafim, herhangi bağlantı verilmiş siteler ya da bu sitelerde yer alan içeriklerden sorumlu değildir. Netafim bağlantıları size kolaylık sağlamak amacıyla vermekte olup, bağlantının verilmesi ilgili sitenin Netafim tarafından desteklendiği anlamına gelmemektedir.

Ticari Markalar

 

NETAFIM ve Netafim logosu, Netafim'in veya muhtelif Netafim bağlı kuruluşları ve iştiraklerinin tescilli ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır. Web Sitesinde yer alan hiçbir içerik, bu markaların Netafim'in açık yazılı izni olmaksızın kullanımına yönelik zımni ya da diğer biçimde verilmiş bir lisans ya da hak olarak yorumlanmamalıdır.

 

Diğer isimler, şirket adları, markalar, tescilli ve tescilsiz ticari markalar veya hizmet markaları ile logolar ("Markalar"), ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır. Sitede yer alan hiçbir içerik, bu Markaların sahipleri veya hak sahiplerinin kullanıma yönelik açık yazılı izni olmaksızın kullanımına ilişkin zımni ya da diğer biçimde verilmiş bir lisans ya da hak olarak yorumlanmamalıdır.

 

 

Site by NGSoft.
Remember my preferences